Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ


ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από 1/11/2022 σύμφωνα με σχετική Δ/γη επί του θέματος καθορίσθηκε και ισχύει νέα διαδικασία ως προς τον Τύπο, περιεχόμενο και σύνταξη πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής των προστίμων του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261) όπου αφορούν όλες τις παραβάσεις που τιμωρούνται με τον Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

Πλέον το ύψος του προστίμου υπολογίζεται βάση Τύπου = Π*ΣΒ*ΣΠ όπου Π είναι το πρόστιμό = 50 ευρώ, ΣΒ= Συντελεστής Βαρύτητας (από το 20 έως το 1) και ΣΠ = συντελεστής προσαύξησης (από το 40 έως το 1).

Ο Συντελεστή Προσαύξησης (Υποτροπή) συσχετίζεται με την διάπραξη από τον παραβάτη της ιδίας παράβασης εντός διετίας από την προηγούμενη επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του ενώ ο συντελεστής προσαυξάνεται επίσης βάση του αύξοντα αριθμού των παραβάσεων που έχει διαπράξει π.χ ενδεικτικά τιμή 2 για την δεύτερη παράβαση, 3 για τη τρίτη παράβαση και ούτω καθεξής.

Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ ή μεγαλύτερο από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά 50%, εφόσον εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης ενώ δεν καταβάλλεται ποσό μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

Ο παραβάτης μπορεί να προβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας επτά (07) ημερολογιακών ημερών, αρχομένης από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερόμενα παρακαλούμε τους πολίτες να δείξουν την δέουσα προσοχή τηρώντας τους κανόνες και τους νόμους του κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *