Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας


Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας
Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες δεκατέσσερις (14) Δημοτικούς Συμβούλους και δεκατρείς (13) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Περιόδου 2023. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 2 :
8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 3 : Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2023. Ομόφωνα(14).

Θέμα 4 : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2023. Ομόφωνα(14).

Θέμα 5 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 6 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 7 : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1) ως προς τα αιρετά μέλη.

Θέμα 8 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1) ως προς τα αιρετά μέλη.

Θέμα 9 : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό του αρ. 101 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1) ως προς τα αιρετά μέλη.

Θέμα 10 : Ορισμός Εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (μηχανοκίνητων ή μη ), έτους 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 11 : Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023 . Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 12 : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1) ως προς τα αιρετά μέλη.

Θέμα 13 : Τέλη διαφήμισης για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 14 : Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 15 : Τέλη και δικαιώματα τροφείων βρεφονηπιακού σταθμού για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 16 : Τέλη και Δικαιώματα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 17 : Καθορισμός τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 18 :
Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 19 : Τέλη Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (12), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1) και η «Πρόοδος»(1).

Θέμα 20 : Τέλη και Δικαιώματα μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς για το έτος 2023 και εφεξής. Ομόφωνα(14).

Θέμα 21 : Τέλος δικαιώματος χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2023 και εφεξής. Ομόφωνα(14).

Θέμα 22 :
Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1)

Θέμα 23 : Καθορισμός τελών αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής. Ομόφωνα(14)

Θέμα 24 : Συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας στην Επιτροπή Διαχείρισης (Ε.Δ.Π) του νέου Προγράμματος LEADER 2023-2027 για την Π.Ε. Ευρυτανίας της «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1)

Θέμα 25 : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας για το σχολικό έτος 2023-2024. Ομόφωνα(14)

Θέμα 26 : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας για το σχολικό έτος 2023-2024. Ομόφωνα(14)

Θέμα 27 :
Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας. Ομόφωνα(14)


Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας


  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ ΣΤΟ GOOGLE NEWS


ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *