Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας!


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας!
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι και το θέμα ανακατασκευής της Κεντρικής πλατείας Στυλίδας.....

Η πρόσκληση

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022

Θέμα 2 : 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα 3 : Απόδοση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2022

Θέμα 4 : Υποβολή πρότασης Τοπικής Στρατηγικής του νέου προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ‘Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ’

Θέμα 5 : Ανάκληση της αριθ. 75/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου για τον εναρμονισμό της στις διατάξεις του Ν. 4849/2021

Θέμα 6 : Ανάκληση της αριθ. 76/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου για τον εναρμονισμό της στις διατάξεις του Ν. 4849/2021

Θέμα 7 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2018

Θέμα 8 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2019

Θέμα 9 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2020

Θέμα 10 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2021

Θέμα 11 : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7183/20-07-2022 αιτήσεως της κ. Καγιάρα Θεοδώρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τάφου του θανόντος πατρός της Καγιάρα Κωνσταντίνου, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών

Θέμα 12 : «Αποδοχή των μέτρων βοσκής της υπό έγκριση Διαχειριστικής μελέτης του Συνδιόκτητου δάσους «Δριστέλλων» Νεράϊδας περιφέρειας Δήμου Στυλίδας περιόδου 2022-2026»

Θέμα 13 : Παραχώρηση εκ νέου οικογενειακού τάφου

Θέμα 14 :
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
  • Κατόπιν αιτήματος δώδεκα συμβούλων της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας, θα διεξαχθεί συζήτηση αναφορικά με την κατασκευή της κεντρικής πλατείας Στυλίδας.
  • Επίσης θα διεξαχθεί συζήτηση αναφορικά την μετακίνηση εργαζόμενης καθαρίστριας σε δημοτικό σχολείο της Γλύφας κατόπιν αιτήματος της επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *