Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας


Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας
Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες δεκαοχτώ (18) Δημοτικούς Συμβούλους και εννέα (9) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 :
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. Ομόφωνα(18).

Θέμα 2 : 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022. Ομόφωνα(18).
Θέμα 3 : Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία (11), κατά ψήφισε η αντιπολίτευση (7)

Θέμα 4 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού ΣΑΕ 2014ΣΕ57200002. Ομόφωνα(18).

Θέμα 5 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Στυλίδας», 2022ΝΑ25500000. Ομόφωνα(18).

Θέμα 6 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού. Ομόφωνα(18).

Θέμα 7 : Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης. Ομόφωνα(18).

Θέμα 8 : Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας. Κατά πλειοψηφία (17), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 9 : Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί αιτήσεως της κας Δουβλέκα Λαμπρινής του Βασιλείου. Ομόφωνα(18).

Θέμα 10 : Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Στυλίδας. Κατά πλειοψηφία (17), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 11 : Καθορισμός αριθμού αδειών και αριθμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2022. Ομόφωνα(18).

Θέμα 12 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2022. Ομόφωνα(18).

Θέμα 13 : Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(18).

Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης:

1) Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για ΣΑΕ 571 και κωδικό πράξης 2014ΣΕ57100004. Ομόφωνα(18).

2) Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας. Ομόφωνα(18).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *