Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:

Μέλη Ε.Π.Ζ Δήμου Στυλίδας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» [ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021) ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/τ. Β.’/29.12.2021) ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/τ. Β.’/11.03.2022) ΚΥΑ, και την υπ’ αριθμ.: 75/2022 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ. 2684/21-02-2022, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 21 Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Γνωμοδότηση για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση «Σαπουνάς».
Θέμα 2 : Γνωμοδότηση για κατασκευή P/V σταθμού στη θέση «Κυπαρισσώνας».

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ


  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ ΣΤΟ GOOGLE NEWS


ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *